Ekonomia

finanse online

Posted by admin Posted on sty - 15 - 2016

Bariery polityczne

Kraje rozwijające się nie prezentują jednolitego stosunku do kwestii barier i otwartości w wymianie międzynarodowej. Łączą je mimo to niektóre wspólne cechy. Opowiadają się one za ułatwieniami w dostępie do rynków zbytu w państwach uprzemysłowionych, apelują o pomoc finansową z zewnątrz, pragnęłyby przyspieszyć procesy transferu technologii z wyżej do mniej zaawansowanych regionów, uznają za naturalny  [ Read More ]

Posted by admin Posted on gru - 03 - 2015

Zwrot potracenia

Emerytury i renty wypłaca ZUS od dnia powstania prawa do tych świadczeń, jednakże za okres nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Są one wypłacane za miesiące kalendarzowe w dniu ustalonym w decyzji organu rentowego jako termin płatności świadczeń, do rąk osoby uprawnionej za pośrednictwem  [ Read More ]

Posted by admin Posted on gru - 03 - 2015

Ziemia przewodnikiem elektrycznosci

Od zarania swego istnienia ludzkość styka się z błyskawicą — wywierającym jakże silne wrażenie wyładowaniem w gigantycznym kondensatorze, jaki tworzą chmury i ziemia. Lidenbrock, ów „Kolumb podziemnych światów”, oraz inni uczestnicy jego wyprawy są dotąd jedynymi osobami, które na głębokości 36 mil widziały błyskawice w postaci kul wielkości dziesięciocalowych bomb i zygzakowate, biegnące z góry  [ Read More ]

Posted by admin Posted on gru - 03 - 2015

Zastosowanie reaktora X10

Reaktor X-10 służył przede wszystkim jako stanowisko badawcze do konstrukcji reaktorów większej mocy, a tym samym produkujących pluton w ilościach już kilogramowych, które miały być wybudowane w Hanford. Ponieważ jednak Wigner zmienił rodzaj chłodzenia dla przyszłych dużych reaktorów z gazowego (przy użyciu helu) na wodne, więc reaktor X-10 z Oak Ridge nie stanowił dla nich  [ Read More ]

Posted by admin Posted on gru - 03 - 2015

Za blad przepraszam

Przechodzień wszedł na pasy, na których czuł się nietykalny i dostał się pod pędzący samochód. Powinien był wiedzieć, że kierowcy tylko na takich czyhają. Błąd praktyczny! Nie jest tak ważne posiadanie racji, jak pozytywnie oceniane skutki tego faktu. Były negatywne, popełnił niewybaczalny błąd. Miner — według złotej myśli żołnierskiej — myli się tylko raz. Popełnił  [ Read More ]

Posted by admin Posted on gru - 03 - 2015

Ubezpieczenie tworcow

System ubezpieczenia społecznego twórców jest ograniczony do świadczeń leczniczych i emerytalno-rentowych. Za twórców uważa się osoby, które tworzą oryginalne dzieła w zakresie literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, choreografii i lutnictwa artystycznego, będące przedmiotem prawa autorskiego. Zakres tego systemu został rozszerzony na osoby wykonujące zawodowo działalność artystyczną w dziedzinie reżyserii, sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i  [ Read More ]